Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 237 31 268 269
10/10 kl 01 290 29 319 321
10/10 kl 02 313 26 339 342
10/10 kl 03 304 25 329 332
10/10 kl 04 266 23 289 292
10/10 kl 05 205 21 226 232
10/10 kl 06 135 19 154 158
10/10 kl 07 72 17 89 95
10/10 kl 08 35 17 52 51
10/10 kl 09 32 15 47 49
10/10 kl 10 64 15 79 79
10/10 kl 11 124 15 139 139
10/10 kl 12 197 12 209 210
10/10 kl 13 262 12 274 275
10/10 kl 14 300 11 311 314
10/10 kl 15 306 10 316 315
10/10 kl 16 283 9 292 291
10/10 kl 17 234 7 241 240
10/10 kl 18 168 7 175 176
10/10 kl 19 105 4 109 113
10/10 kl 20 61 4 65 70
10/10 kl 21 49 3 52 58
10/10 kl 22 70 1 71 79
10/10 kl 23 121 1 122 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 350 339 308 292
Laveste vannstand 84 69 47 32 48
Avvik gult nivå -19 10 -1 -32 -48
Avvik orange nivå -35 -6 -17 -48 -64
Avvik rødt nivå -48 -19 -30 -61 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm