Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 188 0 188 195
11/10 kl 01 254 0 254 260
11/10 kl 02 298 -2 296 302
11/10 kl 03 310 -2 308 311
11/10 kl 04 291 -4 287 292
11/10 kl 05 247 -4 243 249
11/10 kl 06 184 -5 179 186
11/10 kl 07 116 -4 112 117
11/10 kl 08 62 -5 57 66
11/10 kl 09 37 -5 32 42
11/10 kl 10 46 -5 41 51
11/10 kl 11 86 -5 81 92
11/10 kl 12 151 -4 147 155
11/10 kl 13 220 -4 216 226
11/10 kl 14 275 -4 271 284
11/10 kl 15 301 -5 296 308
11/10 kl 16 296 -5 291 301
11/10 kl 17 264 -5 259 270
11/10 kl 18 211 -5 206 216
11/10 kl 19 148 -6 142 151
11/10 kl 20 91 -7 84 95
11/10 kl 21 59 -7 52 63
11/10 kl 22 58 -6 52 64
11/10 kl 23 88 -6 82 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 350 339 308 292
Laveste vannstand 84 69 47 32 48
Avvik gult nivå -19 10 -1 -32 -48
Avvik orange nivå -35 -6 -17 -48 -64
Avvik rødt nivå -48 -19 -30 -61 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm