Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 143 -5 138 145
12/10 kl 01 208 -4 204 209
12/10 kl 02 264 -5 259 267
12/10 kl 03 296 -5 291 296
12/10 kl 04 297 -5 292 296
12/10 kl 05 272 -4 268 270
12/10 kl 06 224 -4 220 223
12/10 kl 07 164 -4 160 158
12/10 kl 08 103 -3 100 99
12/10 kl 09 62 -3 59 58
12/10 kl 10 49 -1 48 46
12/10 kl 11 68 -3 65 64
12/10 kl 12 114 -1 113 112
12/10 kl 13 177 -2 175 174
12/10 kl 14 238 0 238 237
12/10 kl 15 280 0 280 279
12/10 kl 16 293 -1 292 293
12/10 kl 17 278 2 280 281
12/10 kl 18 241 0 241 247
12/10 kl 19 188 1 189 194
12/10 kl 20 131 3 134 136
12/10 kl 21 86 2 88 90
12/10 kl 22 65 5 70 70
12/10 kl 23 74 6 80 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 350 339 308 292
Laveste vannstand 84 69 47 32 48
Avvik gult nivå -19 10 -1 -32 -48
Avvik orange nivå -35 -6 -17 -48 -64
Avvik rødt nivå -48 -19 -30 -61 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm