Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 66 -5 61 58
08/10 kl 14 70 -6 64 59
08/10 kl 15 74 -6 68 61
08/10 kl 16 75 -6 69 61
08/10 kl 17 71 -5 66 57
08/10 kl 18 63 -4 59 51
08/10 kl 19 55 -3 52 46
08/10 kl 20 49 -2 47 42
08/10 kl 21 44 -1 43 39
08/10 kl 22 44 1 45 42
08/10 kl 23 49 2 51 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 85 64 55 71
Laveste vannstand 43 48 31 28 40
Avvik gult nivå -71 -55 -76 -85 -69
Avvik orange nivå -90 -74 -95 -104 -88
Avvik rødt nivå -107 -91 -112 -121 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm