Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 55 4 59 57
09/10 kl 01 59 7 66 65
09/10 kl 02 63 10 73 70
09/10 kl 03 67 12 79 75
09/10 kl 04 71 14 85 78
09/10 kl 05 69 15 84 75
09/10 kl 06 63 14 77 71
09/10 kl 07 56 12 68 66
09/10 kl 08 50 10 60 59
09/10 kl 09 46 9 55 54
09/10 kl 10 45 9 54 52
09/10 kl 11 50 9 59 56
09/10 kl 12 57 9 66 64
09/10 kl 13 64 9 73 72
09/10 kl 14 67 8 75 77
09/10 kl 15 71 7 78 82
09/10 kl 16 73 6 79 86
09/10 kl 17 73 4 77 82
09/10 kl 18 67 3 70 74
09/10 kl 19 60 2 62 66
09/10 kl 20 53 2 55 58
09/10 kl 21 49 2 51 51
09/10 kl 22 46 2 48 49
09/10 kl 23 47 2 49 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 85 64 55 71
Laveste vannstand 43 48 31 28 40
Avvik gult nivå -71 -55 -76 -85 -69
Avvik orange nivå -90 -74 -95 -104 -88
Avvik rødt nivå -107 -91 -112 -121 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm