Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 52 0 52 58
10/10 kl 01 58 -1 57 64
10/10 kl 02 61 -3 58 67
10/10 kl 03 63 -5 58 66
10/10 kl 04 67 -5 62 67
10/10 kl 05 69 -5 64 66
10/10 kl 06 66 -4 62 60
10/10 kl 07 59 -4 55 54
10/10 kl 08 53 -3 50 49
10/10 kl 09 50 -3 47 46
10/10 kl 10 46 -3 43 43
10/10 kl 11 47 -3 44 42
10/10 kl 12 53 -5 48 48
10/10 kl 13 61 -5 56 54
10/10 kl 14 66 -6 60 59
10/10 kl 15 67 -6 61 60
10/10 kl 16 70 -7 63 62
10/10 kl 17 72 -9 63 65
10/10 kl 18 70 -11 59 61
10/10 kl 19 64 -14 50 54
10/10 kl 20 58 -16 42 49
10/10 kl 21 53 -18 35 43
10/10 kl 22 50 -18 32 37
10/10 kl 23 48 -17 31 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 85 64 55 71
Laveste vannstand 43 48 31 28 40
Avvik gult nivå -71 -55 -76 -85 -69
Avvik orange nivå -90 -74 -95 -104 -88
Avvik rødt nivå -107 -91 -112 -121 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm