Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 50 -17 33 31
11/10 kl 01 56 -16 40 36
11/10 kl 02 60 -16 44 41
11/10 kl 03 61 -17 44 42
11/10 kl 04 63 -19 44 45
11/10 kl 05 66 -20 46 49
11/10 kl 06 66 -21 45 50
11/10 kl 07 63 -21 42 47
11/10 kl 08 57 -21 36 42
11/10 kl 09 52 -21 31 36
11/10 kl 10 49 -20 29 30
11/10 kl 11 47 -19 28 28
11/10 kl 12 49 -18 31 30
11/10 kl 13 56 -17 39 38
11/10 kl 14 62 -17 45 47
11/10 kl 15 65 -17 48 52
11/10 kl 16 67 -18 49 55
11/10 kl 17 69 -18 51 61
11/10 kl 18 71 -17 54 63
11/10 kl 19 69 -14 55 59
11/10 kl 20 63 -12 51 53
11/10 kl 21 58 -10 48 47
11/10 kl 22 54 -8 46 42
11/10 kl 23 50 -7 43 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 85 64 55 71
Laveste vannstand 43 48 31 28 40
Avvik gult nivå -71 -55 -76 -85 -69
Avvik orange nivå -90 -74 -95 -104 -88
Avvik rødt nivå -107 -91 -112 -121 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm