Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 50 -7 43 36
12/10 kl 01 53 -8 45 39
12/10 kl 02 58 -9 49 45
12/10 kl 03 60 -10 50 49
12/10 kl 04 60 -11 49 47
12/10 kl 05 62 -11 51 49
12/10 kl 06 65 -10 55 51
12/10 kl 07 65 -10 55 53
12/10 kl 08 61 -9 52 51
12/10 kl 09 56 -9 47 50
12/10 kl 10 53 -10 43 47
12/10 kl 11 50 -9 41 47
12/10 kl 12 48 -8 40 43
12/10 kl 13 50 -7 43 47
12/10 kl 14 57 -4 53 51
12/10 kl 15 62 -2 60 57
12/10 kl 16 64 -1 63 61
12/10 kl 17 66 0 66 67
12/10 kl 18 69 1 70 71
12/10 kl 19 70 1 71 72
12/10 kl 20 68 0 68 67
12/10 kl 21 63 -2 61 58
12/10 kl 22 59 -4 55 55
12/10 kl 23 55 -6 49 55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 85 64 55 71
Laveste vannstand 43 48 31 28 40
Avvik gult nivå -71 -55 -76 -85 -69
Avvik orange nivå -90 -74 -95 -104 -88
Avvik rødt nivå -107 -91 -112 -121 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm