Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 -51 2 -49 -46
11/10 kl 01 10 1 11 15
11/10 kl 02 71 -1 70 76
11/10 kl 03 117 -2 115 120
11/10 kl 04 137 -3 134 139
11/10 kl 05 126 -4 122 127
11/10 kl 06 84 -5 79 84
11/10 kl 07 23 -5 18 22
11/10 kl 08 -42 -5 -47 -42
11/10 kl 09 -97 -6 -103 -94
11/10 kl 10 -128 -6 -134 -124
11/10 kl 11 -125 -6 -131 -123
11/10 kl 12 -86 -6 -92 -85
11/10 kl 13 -26 -5 -31 -22
11/10 kl 14 38 -5 33 44
11/10 kl 15 93 -5 88 98
11/10 kl 16 127 -5 122 131
11/10 kl 17 130 -6 124 135
11/10 kl 18 102 -6 96 105
11/10 kl 19 51 -7 44 52
11/10 kl 20 -8 -8 -16 -7
11/10 kl 21 -64 -8 -72 -60
11/10 kl 22 -102 -8 -110 -96
11/10 kl 23 -109 -8 -117 -106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 179 163 134 121
Laveste vannstand -83 -99 -122 -134 -125
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm