Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/10 kl 00 0% 0% 0% -44
11/10 kl 01 0% 0% 0% 17
11/10 kl 02 0% 0% 0% 76
11/10 kl 03 0% 0% 0% 122
11/10 kl 04 0% 0% 0% 141
11/10 kl 05 0% 0% 0% 130
11/10 kl 06 0% 0% 0% 89
11/10 kl 07 0% 0% 0% 28
11/10 kl 08 0% 0% 0% -35
11/10 kl 09 0% 0% 0% -89
11/10 kl 10 0% 0% 0% -121
11/10 kl 11 0% 0% 0% -119
11/10 kl 12 0% 0% 0% -80
11/10 kl 13 0% 0% 0% -18
11/10 kl 14 0% 0% 0% 46
11/10 kl 15 0% 0% 0% 101
11/10 kl 16 0% 0% 0% 132
11/10 kl 17 0% 0% 0% 133
11/10 kl 18 0% 0% 0% 105
11/10 kl 19 0% 0% 0% 53
11/10 kl 20 0% 0% 0% -5
11/10 kl 21 0% 0% 0% -60
11/10 kl 22 0% 0% 0% -99
11/10 kl 23 0% 0% 0% -105

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 80% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 76% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm