Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 260 18 278 277
08/10 kl 14 291 19 310 309
08/10 kl 15 293 20 313 313
08/10 kl 16 264 20 284 279
08/10 kl 17 211 21 232 226
08/10 kl 18 150 21 171 168
08/10 kl 19 96 22 118 116
08/10 kl 20 61 25 86 83
08/10 kl 21 57 25 82 79
08/10 kl 22 86 26 112 109
08/10 kl 23 141 28 169 162

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 344 328 299 286
Laveste vannstand 82 66 43 31 40
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm