Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
08/10 kl 00 250 - - 253
08/10 kl 01 289 - 292 292
08/10 kl 02 303 - 304 305
08/10 kl 03 286 - 288 290
08/10 kl 04 242 - 245 246
08/10 kl 05 182 - 185 185
08/10 kl 06 121 - 124 124
08/10 kl 07 75 - 75 75
08/10 kl 08 50 - 50 50
08/10 kl 09 56 - 57 57
08/10 kl 10 97 - 99 99
08/10 kl 11 158 - 160 160
08/10 kl 12 222 - 224 225
08/10 kl 13 277 278 279 279
08/10 kl 14 309 310 311 311
08/10 kl 15 313 313 315 315
08/10 kl 16 279 284 286 286
08/10 kl 17 226 232 234 234
08/10 kl 18 168 171 174 173
08/10 kl 19 116 118 121 120
08/10 kl 20 83 86 89 88
08/10 kl 21 79 82 85 84
08/10 kl 22 109 112 115 114
08/10 kl 23 162 169 171 170

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 313 344 328 299 286
Max. fra modell: 08/10 00 315 345 329 303 287
Max. fra modell: 07/10 12 315 345 331 303 282
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm