Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 203 28 231 222
09/10 kl 01 258 30 288 278
09/10 kl 02 295 30 325 316
09/10 kl 03 302 31 333 325
09/10 kl 04 277 33 310 301
09/10 kl 05 225 34 259 247
09/10 kl 06 159 34 193 182
09/10 kl 07 95 35 130 119
09/10 kl 08 47 36 83 73
09/10 kl 09 28 38 66 59
09/10 kl 10 45 39 84 78
09/10 kl 11 94 40 134 129
09/10 kl 12 161 41 202 192
09/10 kl 13 225 42 267 259
09/10 kl 14 276 42 318 310
09/10 kl 15 302 42 344 336
09/10 kl 16 294 40 334 327
09/10 kl 17 255 40 295 287
09/10 kl 18 195 39 234 227
09/10 kl 19 133 37 170 164
09/10 kl 20 80 36 116 112
09/10 kl 21 52 35 87 85
09/10 kl 22 57 33 90 89
09/10 kl 23 97 32 129 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 344 328 299 286
Laveste vannstand 82 66 43 31 40
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm