Tid (NNT) Observert 08/10 12 08/10 00 07/10 12
09/10 kl 00 222 231 235 234
09/10 kl 01 278 288 291 290
09/10 kl 02 316 325 328 327
09/10 kl 03 325 333 336 335
09/10 kl 04 301 310 312 311
09/10 kl 05 247 259 261 260
09/10 kl 06 182 193 196 195
09/10 kl 07 119 130 133 131
09/10 kl 08 73 83 86 84
09/10 kl 09 59 66 68 67
09/10 kl 10 78 84 87 86
09/10 kl 11 129 134 136 135
09/10 kl 12 192 202 204 203
09/10 kl 13 259 267 268 267
09/10 kl 14 310 318 319 319
09/10 kl 15 336 344 345 345
09/10 kl 16 327 334 334 336
09/10 kl 17 287 295 294 296
09/10 kl 18 227 234 233 235
09/10 kl 19 164 170 170 170
09/10 kl 20 112 116 116 117
09/10 kl 21 85 87 88 87
09/10 kl 22 89 90 92 91
09/10 kl 23 129 129 129 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/10 12 313 344 328 299 286
Max. fra modell: 08/10 00 315 345 329 303 287
Max. fra modell: 07/10 12 315 345 331 303 282
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm