Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 157 30 187 187
10/10 kl 01 220 29 249 250
10/10 kl 02 273 28 301 301
10/10 kl 03 303 25 328 330
10/10 kl 04 301 24 325 327
10/10 kl 05 267 21 288 290
10/10 kl 06 208 21 229 229
10/10 kl 07 141 18 159 160
10/10 kl 08 79 17 96 96
10/10 kl 09 37 16 53 54
10/10 kl 10 28 15 43 44
10/10 kl 11 57 16 73 71
10/10 kl 12 114 14 128 129
10/10 kl 13 181 13 194 195
10/10 kl 14 244 12 256 257
10/10 kl 15 288 12 300 298
10/10 kl 16 303 11 314 312
10/10 kl 17 285 10 295 291
10/10 kl 18 237 8 245 243
10/10 kl 19 176 7 183 183
10/10 kl 20 115 6 121 121
10/10 kl 21 69 4 73 76
10/10 kl 22 50 3 53 56
10/10 kl 23 66 2 68 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 344 328 299 286
Laveste vannstand 82 66 43 31 40
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm