Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/10 kl 00 0% 0% 0% 191
10/10 kl 01 0% 0% 0% 253
10/10 kl 02 0% 0% 0% 306
10/10 kl 03 80% 0% 0% 333
10/10 kl 04 18% 0% 0% 329
10/10 kl 05 0% 0% 0% 292
10/10 kl 06 0% 0% 0% 231
10/10 kl 07 0% 0% 0% 163
10/10 kl 08 0% 0% 0% 100
10/10 kl 09 0% 0% 0% 57
10/10 kl 10 0% 0% 0% 47
10/10 kl 11 0% 0% 0% 75
10/10 kl 12 0% 0% 0% 130
10/10 kl 13 0% 0% 0% 196
10/10 kl 14 0% 0% 0% 259
10/10 kl 15 0% 0% 0% 304
10/10 kl 16 0% 0% 0% 318
10/10 kl 17 0% 0% 0% 298
10/10 kl 18 0% 0% 0% 249
10/10 kl 19 0% 0% 0% 187
10/10 kl 20 0% 0% 0% 125
10/10 kl 21 0% 0% 0% 78
10/10 kl 22 0% 0% 0% 58
10/10 kl 23 0% 0% 0% 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 80% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 76% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm