Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 114 2 116 119
11/10 kl 01 175 1 176 180
11/10 kl 02 236 -1 235 241
11/10 kl 03 282 -2 280 285
11/10 kl 04 302 -3 299 304
11/10 kl 05 291 -4 287 292
11/10 kl 06 249 -5 244 249
11/10 kl 07 188 -5 183 187
11/10 kl 08 123 -5 118 123
11/10 kl 09 68 -6 62 71
11/10 kl 10 37 -6 31 41
11/10 kl 11 40 -6 34 42
11/10 kl 12 79 -6 73 80
11/10 kl 13 139 -5 134 143
11/10 kl 14 203 -5 198 209
11/10 kl 15 258 -5 253 263
11/10 kl 16 292 -5 287 296
11/10 kl 17 295 -6 289 300
11/10 kl 18 267 -6 261 270
11/10 kl 19 216 -7 209 217
11/10 kl 20 157 -8 149 158
11/10 kl 21 101 -8 93 105
11/10 kl 22 63 -8 55 69
11/10 kl 23 56 -8 48 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 344 328 299 286
Laveste vannstand 82 66 43 31 40
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm