Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 115 121 116 119
11/10 kl 01 175 182 176 180
11/10 kl 02 234 241 235 241
11/10 kl 03 278 287 280 285
11/10 kl 04 296 306 299 304
11/10 kl 05 285 295 287 292
11/10 kl 06 242 254 244 249
11/10 kl 07 181 193 183 187
11/10 kl 08 115 130 118 123
11/10 kl 09 58 76 62 71
11/10 kl 10 28 44 31 41
11/10 kl 11 32 46 34 42
11/10 kl 12 71 85 73 80
11/10 kl 13 131 147 134 143
11/10 kl 14 194 211 198 209
11/10 kl 15 249 266 253 263
11/10 kl 16 283 297 287 296
11/10 kl 17 286 298 289 300
11/10 kl 18 257 270 261 270
11/10 kl 19 205 218 209 217
11/10 kl 20 145 160 149 158
11/10 kl 21 90 105 93 105
11/10 kl 22 52 66 55 69
11/10 kl 23 45 60 48 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 347 333 306 300
Laveste vannstand 83 65 40 28 33
Avvik gult nivå -21 12 -2 -29 -35
Avvik orange nivå -37 -4 -18 -45 -51
Avvik rødt nivå -52 -19 -33 -60 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm