Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/10 kl 00 0% 0% 0% 121
11/10 kl 01 0% 0% 0% 182
11/10 kl 02 0% 0% 0% 241
11/10 kl 03 0% 0% 0% 287
11/10 kl 04 0% 0% 0% 306
11/10 kl 05 0% 0% 0% 295
11/10 kl 06 0% 0% 0% 254
11/10 kl 07 0% 0% 0% 193
11/10 kl 08 0% 0% 0% 130
11/10 kl 09 0% 0% 0% 76
11/10 kl 10 0% 0% 0% 44
11/10 kl 11 0% 0% 0% 46
11/10 kl 12 0% 0% 0% 85
11/10 kl 13 0% 0% 0% 147
11/10 kl 14 0% 0% 0% 211
11/10 kl 15 0% 0% 0% 266
11/10 kl 16 0% 0% 0% 297
11/10 kl 17 0% 0% 0% 298
11/10 kl 18 0% 0% 0% 270
11/10 kl 19 0% 0% 0% 218
11/10 kl 20 0% 0% 0% 160
11/10 kl 21 0% 0% 0% 105
11/10 kl 22 0% 0% 0% 66
11/10 kl 23 0% 0% 0% 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 80% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 76% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm