Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 1 7 2 5
11/10 kl 01 0 7 1 5
11/10 kl 02 -2 5 -1 5
11/10 kl 03 -4 5 -2 3
11/10 kl 04 -6 4 -3 2
11/10 kl 05 -6 4 -4 1
11/10 kl 06 -7 5 -5 0
11/10 kl 07 -7 5 -5 -1
11/10 kl 08 -8 7 -5 0
11/10 kl 09 -10 8 -6 3
11/10 kl 10 -9 7 -6 4
11/10 kl 11 -8 6 -6 2
11/10 kl 12 -8 6 -6 1
11/10 kl 13 -8 8 -5 4
11/10 kl 14 -9 8 -5 6
11/10 kl 15 -9 8 -5 5
11/10 kl 16 -9 5 -5 4
11/10 kl 17 -9 3 -6 5
11/10 kl 18 -10 3 -6 3
11/10 kl 19 -11 2 -7 1
11/10 kl 20 -12 3 -8 1
11/10 kl 21 -11 4 -8 4
11/10 kl 22 -11 3 -8 6
11/10 kl 23 -11 4 -8 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 42 30 2 3
Laveste værets virkning 18 28 2 -8 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm