Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 83 -8 75 84
12/10 kl 01 134 -7 127 134
12/10 kl 02 192 -7 185 193
12/10 kl 03 246 -7 239 246
12/10 kl 04 282 -7 275 281
12/10 kl 05 293 -7 286 293
12/10 kl 06 272 -7 265 272
12/10 kl 07 226 -7 219 225
12/10 kl 08 168 -6 162 165
12/10 kl 09 111 -6 105 107
12/10 kl 10 65 -6 59 63
12/10 kl 11 46 -6 40 42
12/10 kl 12 62 -6 56 57
12/10 kl 13 106 -5 101 102
12/10 kl 14 164 -5 159 161
12/10 kl 15 221 -4 217 216
12/10 kl 16 266 -4 262 262
12/10 kl 17 288 -4 284 288
12/10 kl 18 280 -3 277 284
12/10 kl 19 245 -4 241 248
12/10 kl 20 194 -1 193 199
12/10 kl 21 140 -1 139 145
12/10 kl 22 93 0 93 99
12/10 kl 23 66 3 69 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 344 328 299 286
Laveste vannstand 82 66 43 31 40
Avvik gult nivå -22 9 -7 -36 -49
Avvik orange nivå -38 -7 -23 -52 -65
Avvik rødt nivå -53 -22 -38 -67 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm