Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 293 46 339 342
08/10 kl 14 239 44 283 281
08/10 kl 15 174 42 216 210
08/10 kl 16 117 39 156 152
08/10 kl 17 74 36 110 110
08/10 kl 18 57 34 91 90
08/10 kl 19 72 34 106 99
08/10 kl 20 118 34 152 141
08/10 kl 21 185 33 218 209
08/10 kl 22 256 34 290 285
08/10 kl 23 311 35 346 344

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 370 367 332 323
Laveste vannstand 91 71 46 40 57
Avvik gult nivå -33 -9 -12 -47 -56
Avvik orange nivå -54 -30 -33 -68 -77
Avvik rødt nivå -73 -49 -52 -87 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm