Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 334 36 370 368
09/10 kl 01 315 38 353 347
09/10 kl 02 260 38 298 290
09/10 kl 03 188 39 227 218
09/10 kl 04 119 40 159 150
09/10 kl 05 64 40 104 98
09/10 kl 06 33 39 72 67
09/10 kl 07 33 38 71 65
09/10 kl 08 68 38 106 97
09/10 kl 09 133 36 169 162
09/10 kl 10 208 36 244 239
09/10 kl 11 278 36 314 311
09/10 kl 12 322 35 357 355
09/10 kl 13 325 34 359 359
09/10 kl 14 286 32 318 319
09/10 kl 15 221 30 251 254
09/10 kl 16 153 27 180 182
09/10 kl 17 96 26 122 124
09/10 kl 18 59 27 86 88
09/10 kl 19 51 28 79 78
09/10 kl 20 77 29 106 102
09/10 kl 21 134 29 163 157
09/10 kl 22 206 29 235 233
09/10 kl 23 277 28 305 306

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 370 367 332 323
Laveste vannstand 91 71 46 40 57
Avvik gult nivå -33 -9 -12 -47 -56
Avvik orange nivå -54 -30 -33 -68 -77
Avvik rødt nivå -73 -49 -52 -87 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm