Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 327 28 355 355
10/10 kl 01 338 29 367 364
10/10 kl 02 305 27 332 331
10/10 kl 03 240 24 264 263
10/10 kl 04 165 21 186 185
10/10 kl 05 97 21 118 113
10/10 kl 06 50 18 68 62
10/10 kl 07 29 17 46 40
10/10 kl 08 41 14 55 51
10/10 kl 09 88 13 101 97
10/10 kl 10 159 11 170 167
10/10 kl 11 235 10 245 240
10/10 kl 12 299 8 307 304
10/10 kl 13 331 7 338 338
10/10 kl 14 319 6 325 328
10/10 kl 15 268 7 275 274
10/10 kl 16 196 5 201 198
10/10 kl 17 130 3 133 129
10/10 kl 18 79 3 82 81
10/10 kl 19 53 3 56 59
10/10 kl 20 56 3 59 61
10/10 kl 21 93 1 94 96
10/10 kl 22 156 1 157 158
10/10 kl 23 229 1 230 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 370 367 332 323
Laveste vannstand 91 71 46 40 57
Avvik gult nivå -33 -9 -12 -47 -56
Avvik orange nivå -54 -30 -33 -68 -77
Avvik rødt nivå -73 -49 -52 -87 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm