Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 293 0 293 297
11/10 kl 01 332 0 332 335
11/10 kl 02 329 0 329 333
11/10 kl 03 284 -1 283 288
11/10 kl 04 213 0 213 215
11/10 kl 05 140 0 140 142
11/10 kl 06 82 1 83 84
11/10 kl 07 46 2 48 50
11/10 kl 08 37 3 40 42
11/10 kl 09 61 4 65 67
11/10 kl 10 116 4 120 121
11/10 kl 11 187 4 191 192
11/10 kl 12 259 3 262 265
11/10 kl 13 311 3 314 320
11/10 kl 14 328 1 329 337
11/10 kl 15 301 1 302 308
11/10 kl 16 241 0 241 244
11/10 kl 17 171 -1 170 172
11/10 kl 18 111 -2 109 111
11/10 kl 19 71 -4 67 74
11/10 kl 20 57 -4 53 61
11/10 kl 21 71 -3 68 73
11/10 kl 22 115 -2 113 114
11/10 kl 23 178 -2 176 175

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 370 367 332 323
Laveste vannstand 91 71 46 40 57
Avvik gult nivå -33 -9 -12 -47 -56
Avvik orange nivå -54 -30 -33 -68 -77
Avvik rødt nivå -73 -49 -52 -87 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm