Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 246 -2 244 244
12/10 kl 01 300 -1 299 302
12/10 kl 02 324 -1 323 330
12/10 kl 03 308 1 309 314
12/10 kl 04 254 3 257 260
12/10 kl 05 184 3 187 189
12/10 kl 06 121 4 125 123
12/10 kl 07 75 3 78 77
12/10 kl 08 53 4 57 57
12/10 kl 09 57 6 63 62
12/10 kl 10 90 6 96 96
12/10 kl 11 147 6 153 152
12/10 kl 12 214 6 220 220
12/10 kl 13 275 5 280 282
12/10 kl 14 312 6 318 323
12/10 kl 15 313 7 320 325
12/10 kl 16 275 8 283 287
12/10 kl 17 212 7 219 227
12/10 kl 18 149 7 156 167
12/10 kl 19 101 10 111 120
12/10 kl 20 74 12 86 89
12/10 kl 21 71 16 87 78
12/10 kl 22 93 16 109 100
12/10 kl 23 139 17 156 156

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 370 367 332 323
Laveste vannstand 91 71 46 40 57
Avvik gult nivå -33 -9 -12 -47 -56
Avvik orange nivå -54 -30 -33 -68 -77
Avvik rødt nivå -73 -49 -52 -87 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm