Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 166 19 185 184
08/10 kl 14 119 19 138 137
08/10 kl 15 77 16 93 92
08/10 kl 16 52 16 68 66
08/10 kl 17 51 15 66 62
08/10 kl 18 72 11 83 82
08/10 kl 19 113 14 127 123
08/10 kl 20 165 12 177 175
08/10 kl 21 215 12 227 223
08/10 kl 22 244 10 254 253
08/10 kl 23 247 12 259 256

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 255 250 239
Laveste vannstand 66 44 30 33 46
Avvik gult nivå -23 -21 -27 -32 -43
Avvik orange nivå -38 -36 -42 -47 -58
Avvik rødt nivå -51 -49 -55 -60 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm