Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 224 13 237 232
09/10 kl 01 182 12 194 191
09/10 kl 02 130 14 144 139
09/10 kl 03 77 16 93 88
09/10 kl 04 40 16 56 54
09/10 kl 05 27 17 44 39
09/10 kl 06 38 19 57 53
09/10 kl 07 72 20 92 89
09/10 kl 08 124 20 144 139
09/10 kl 09 179 22 201 195
09/10 kl 10 222 23 245 239
09/10 kl 11 238 23 261 257
09/10 kl 12 228 22 250 245
09/10 kl 13 197 22 219 216
09/10 kl 14 150 22 172 171
09/10 kl 15 100 20 120 116
09/10 kl 16 61 20 81 79
09/10 kl 17 43 19 62 60
09/10 kl 18 50 18 68 66
09/10 kl 19 79 15 94 92
09/10 kl 20 127 15 142 138
09/10 kl 21 183 13 196 194
09/10 kl 22 230 11 241 241
09/10 kl 23 252 9 261 262

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 255 250 239
Laveste vannstand 66 44 30 33 46
Avvik gult nivå -23 -21 -27 -32 -43
Avvik orange nivå -38 -36 -42 -47 -58
Avvik rødt nivå -51 -49 -55 -60 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm