Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 246 9 255 254
10/10 kl 01 216 7 223 223
10/10 kl 02 168 5 173 173
10/10 kl 03 113 4 117 116
10/10 kl 04 63 3 66 62
10/10 kl 05 34 2 36 35
10/10 kl 06 29 1 30 30
10/10 kl 07 48 2 50 46
10/10 kl 08 89 1 90 87
10/10 kl 09 144 0 144 143
10/10 kl 10 198 -2 196 199
10/10 kl 11 232 1 233 232
10/10 kl 12 238 0 238 237
10/10 kl 13 220 0 220 215
10/10 kl 14 181 -1 180 179
10/10 kl 15 131 0 131 130
10/10 kl 16 83 -1 82 80
10/10 kl 17 50 -1 49 47
10/10 kl 18 42 0 42 41
10/10 kl 19 56 0 56 55
10/10 kl 20 91 0 91 89
10/10 kl 21 142 -1 141 140
10/10 kl 22 198 1 199 196
10/10 kl 23 238 0 238 236

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 255 250 239
Laveste vannstand 66 44 30 33 46
Avvik gult nivå -23 -21 -27 -32 -43
Avvik orange nivå -38 -36 -42 -47 -58
Avvik rødt nivå -51 -49 -55 -60 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm