Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 251 -1 250 248
11/10 kl 01 236 -1 235 233
11/10 kl 02 201 -1 200 199
11/10 kl 03 150 -2 148 148
11/10 kl 04 97 -3 94 93
11/10 kl 05 55 -3 52 52
11/10 kl 06 36 -3 33 35
11/10 kl 07 40 -2 38 36
11/10 kl 08 66 -3 63 62
11/10 kl 09 111 -1 110 109
11/10 kl 10 165 -2 163 165
11/10 kl 11 212 -2 210 214
11/10 kl 12 235 -2 233 240
11/10 kl 13 231 -2 229 233
11/10 kl 14 205 -1 204 206
11/10 kl 15 162 -3 159 166
11/10 kl 16 113 -2 111 118
11/10 kl 17 71 -2 69 74
11/10 kl 18 48 -2 46 53
11/10 kl 19 48 -1 47 55
11/10 kl 20 68 -1 67 71
11/10 kl 21 107 0 107 112
11/10 kl 22 159 -1 158 163
11/10 kl 23 209 0 209 211

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 255 250 239
Laveste vannstand 66 44 30 33 46
Avvik gult nivå -23 -21 -27 -32 -43
Avvik orange nivå -38 -36 -42 -47 -58
Avvik rødt nivå -51 -49 -55 -60 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm