Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 238 0 238 243
12/10 kl 01 240 -1 239 245
12/10 kl 02 219 -1 218 222
12/10 kl 03 181 0 181 182
12/10 kl 04 132 -1 131 134
12/10 kl 05 86 -1 85 87
12/10 kl 06 55 -1 54 57
12/10 kl 07 46 0 46 49
12/10 kl 08 58 0 58 60
12/10 kl 09 88 -1 87 93
12/10 kl 10 133 2 135 141
12/10 kl 11 183 1 184 189
12/10 kl 12 218 4 222 228
12/10 kl 13 229 4 233 240
12/10 kl 14 217 6 223 226
12/10 kl 15 186 8 194 203
12/10 kl 16 143 9 152 161
12/10 kl 17 99 12 111 112
12/10 kl 18 66 13 79 76
12/10 kl 19 53 14 67 67
12/10 kl 20 59 18 77 75
12/10 kl 21 84 18 102 100
12/10 kl 22 124 18 142 144
12/10 kl 23 171 16 187 202

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 255 250 239
Laveste vannstand 66 44 30 33 46
Avvik gult nivå -23 -21 -27 -32 -43
Avvik orange nivå -38 -36 -42 -47 -58
Avvik rødt nivå -51 -49 -55 -60 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm