Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 138 7 145 149
08/10 kl 14 97 8 105 105
08/10 kl 15 64 9 73 70
08/10 kl 16 49 9 58 54
08/10 kl 17 53 8 61 59
08/10 kl 18 77 9 86 80
08/10 kl 19 116 10 126 124
08/10 kl 20 160 12 172 169
08/10 kl 21 195 13 208 204
08/10 kl 22 212 15 227 222
08/10 kl 23 209 16 225 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 234 215 215 213
Laveste vannstand 58 53 35 30 52
Avvik gult nivå -24 -17 -36 -36 -38
Avvik orange nivå -36 -29 -48 -48 -50
Avvik rødt nivå -46 -39 -58 -58 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm