Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 187 16 203 198
09/10 kl 01 147 19 166 160
09/10 kl 02 100 21 121 115
09/10 kl 03 58 23 81 74
09/10 kl 04 33 25 58 48
09/10 kl 05 28 25 53 52
09/10 kl 06 45 26 71 67
09/10 kl 07 81 24 105 104
09/10 kl 08 129 24 153 151
09/10 kl 09 173 24 197 197
09/10 kl 10 201 26 227 223
09/10 kl 11 210 24 234 232
09/10 kl 12 198 22 220 221
09/10 kl 13 168 20 188 190
09/10 kl 14 123 19 142 147
09/10 kl 15 81 18 99 101
09/10 kl 16 53 17 70 71
09/10 kl 17 44 16 60 61
09/10 kl 18 55 14 69 69
09/10 kl 19 85 12 97 99
09/10 kl 20 129 11 140 145
09/10 kl 21 175 11 186 188
09/10 kl 22 206 10 216 219
09/10 kl 23 217 9 226 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 234 215 215 213
Laveste vannstand 58 53 35 30 52
Avvik gult nivå -24 -17 -36 -36 -38
Avvik orange nivå -36 -29 -48 -48 -50
Avvik rødt nivå -46 -39 -58 -58 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm