Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 208 7 215 216
10/10 kl 01 179 6 185 186
10/10 kl 02 134 6 140 139
10/10 kl 03 85 6 91 89
10/10 kl 04 48 7 55 51
10/10 kl 05 30 5 35 35
10/10 kl 06 32 5 37 37
10/10 kl 07 55 5 60 59
10/10 kl 08 97 5 102 101
10/10 kl 09 146 5 151 154
10/10 kl 10 186 5 191 197
10/10 kl 11 207 6 213 213
10/10 kl 12 208 7 215 211
10/10 kl 13 190 6 196 193
10/10 kl 14 152 6 158 159
10/10 kl 15 107 6 113 110
10/10 kl 16 68 5 73 69
10/10 kl 17 46 4 50 48
10/10 kl 18 45 3 48 48
10/10 kl 19 62 3 65 65
10/10 kl 20 98 3 101 101
10/10 kl 21 145 2 147 147
10/10 kl 22 186 3 189 189
10/10 kl 23 210 1 211 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 234 215 215 213
Laveste vannstand 58 53 35 30 52
Avvik gult nivå -24 -17 -36 -36 -38
Avvik orange nivå -36 -29 -48 -48 -50
Avvik rødt nivå -46 -39 -58 -58 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm