Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 214 1 215 216
11/10 kl 01 199 -1 198 201
11/10 kl 02 165 -2 163 165
11/10 kl 03 118 -2 116 119
11/10 kl 04 73 -4 69 74
11/10 kl 05 44 -4 40 45
11/10 kl 06 34 -4 30 35
11/10 kl 07 43 -2 41 43
11/10 kl 08 72 -1 71 74
11/10 kl 09 116 0 116 119
11/10 kl 10 161 -1 160 170
11/10 kl 11 193 0 193 204
11/10 kl 12 206 1 207 214
11/10 kl 13 200 1 201 208
11/10 kl 14 175 1 176 186
11/10 kl 15 134 1 135 150
11/10 kl 16 91 3 94 106
11/10 kl 17 60 4 64 76
11/10 kl 18 47 4 51 63
11/10 kl 19 52 4 56 62
11/10 kl 20 75 5 80 89
11/10 kl 21 114 6 120 125
11/10 kl 22 158 6 164 173
11/10 kl 23 192 5 197 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 234 215 215 213
Laveste vannstand 58 53 35 30 52
Avvik gult nivå -24 -17 -36 -36 -38
Avvik orange nivå -36 -29 -48 -48 -50
Avvik rødt nivå -46 -39 -58 -58 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm