Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 208 5 213 225
12/10 kl 01 206 6 212 221
12/10 kl 02 185 7 192 201
12/10 kl 03 148 7 155 164
12/10 kl 04 104 5 109 118
12/10 kl 05 67 5 72 82
12/10 kl 06 47 5 52 60
12/10 kl 07 45 8 53 57
12/10 kl 08 60 7 67 73
12/10 kl 09 92 6 98 107
12/10 kl 10 134 8 142 150
12/10 kl 11 172 10 182 194
12/10 kl 12 194 11 205 211
12/10 kl 13 199 10 209 217
12/10 kl 14 187 12 199 206
12/10 kl 15 157 14 171 188
12/10 kl 16 117 14 131 146
12/10 kl 17 81 17 98 104
12/10 kl 18 58 21 79 84
12/10 kl 19 53 25 78 80
12/10 kl 20 63 25 88 96
12/10 kl 21 89 25 114 127
12/10 kl 22 127 25 152 176
12/10 kl 23 165 26 191 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 234 215 215 213
Laveste vannstand 58 53 35 30 52
Avvik gult nivå -24 -17 -36 -36 -38
Avvik orange nivå -36 -29 -48 -48 -50
Avvik rødt nivå -46 -39 -58 -58 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm