Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 315 41 356 366
08/10 kl 14 254 39 293 286
08/10 kl 15 184 36 220 211
08/10 kl 16 123 37 160 157
08/10 kl 17 79 35 114 112
08/10 kl 18 59 27 86 93
08/10 kl 19 73 27 100 97
08/10 kl 20 123 34 157 139
08/10 kl 21 195 30 225 216
08/10 kl 22 271 24 295 299
08/10 kl 23 332 29 361 362

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 361 395 392 353 345
Laveste vannstand 86 69 44 35 56
Avvik gult nivå -41 -7 -10 -49 -57
Avvik orange nivå -63 -29 -32 -71 -79
Avvik rødt nivå -89 -55 -58 -97 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm