Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 359 36 395 393
09/10 kl 01 339 29 368 369
09/10 kl 02 277 30 307 303
09/10 kl 03 198 36 234 224
09/10 kl 04 125 37 162 157
09/10 kl 05 69 33 102 100
09/10 kl 06 36 33 69 70
09/10 kl 07 34 38 72 70
09/10 kl 08 71 31 102 96
09/10 kl 09 141 31 172 167
09/10 kl 10 222 32 254 255
09/10 kl 11 298 34 332 328
09/10 kl 12 347 30 377 382
09/10 kl 13 352 29 381 383
09/10 kl 14 307 32 339 342
09/10 kl 15 234 28 262 263
09/10 kl 16 160 23 183 191
09/10 kl 17 101 23 124 134
09/10 kl 18 64 24 88 95
09/10 kl 19 53 23 76 86
09/10 kl 20 79 23 102 104
09/10 kl 21 140 28 168 165
09/10 kl 22 219 24 243 248
09/10 kl 23 295 21 316 328

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 361 395 392 353 345
Laveste vannstand 86 69 44 35 56
Avvik gult nivå -41 -7 -10 -49 -57
Avvik orange nivå -63 -29 -32 -71 -79
Avvik rødt nivå -89 -55 -58 -97 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm