Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 350 25 375 379
10/10 kl 01 364 28 392 394
10/10 kl 02 328 24 352 356
10/10 kl 03 254 20 274 281
10/10 kl 04 171 19 190 193
10/10 kl 05 102 17 119 123
10/10 kl 06 55 16 71 68
10/10 kl 07 31 13 44 43
10/10 kl 08 41 12 53 57
10/10 kl 09 91 9 100 104
10/10 kl 10 169 6 175 180
10/10 kl 11 251 7 258 257
10/10 kl 12 321 4 325 321
10/10 kl 13 358 2 360 366
10/10 kl 14 346 1 347 356
10/10 kl 15 286 3 289 294
10/10 kl 16 206 2 208 206
10/10 kl 17 135 -4 131 130
10/10 kl 18 85 -5 80 88
10/10 kl 19 57 1 58 64
10/10 kl 20 58 -3 55 66
10/10 kl 21 96 -6 90 96
10/10 kl 22 165 -4 161 165
10/10 kl 23 243 -3 240 245

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 361 395 392 353 345
Laveste vannstand 86 69 44 35 56
Avvik gult nivå -41 -7 -10 -49 -57
Avvik orange nivå -63 -29 -32 -71 -79
Avvik rødt nivå -89 -55 -58 -97 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm