Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 313 -5 308 312
11/10 kl 01 356 -7 349 358
11/10 kl 02 355 -6 349 357
11/10 kl 03 304 -4 300 304
11/10 kl 04 223 -8 215 222
11/10 kl 05 145 -6 139 143
11/10 kl 06 86 -4 82 86
11/10 kl 07 50 -4 46 49
11/10 kl 08 39 -4 35 44
11/10 kl 09 63 -3 60 66
11/10 kl 10 122 0 122 122
11/10 kl 11 199 -3 196 199
11/10 kl 12 276 -2 274 275
11/10 kl 13 334 -3 331 338
11/10 kl 14 356 -3 353 363
11/10 kl 15 326 -6 320 327
11/10 kl 16 256 -6 250 253
11/10 kl 17 178 -4 174 171
11/10 kl 18 116 -8 108 109
11/10 kl 19 78 -11 67 75
11/10 kl 20 61 -11 50 61
11/10 kl 21 74 -7 67 74
11/10 kl 22 121 -9 112 111
11/10 kl 23 189 -10 179 182

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 361 395 392 353 345
Laveste vannstand 86 69 44 35 56
Avvik gult nivå -41 -7 -10 -49 -57
Avvik orange nivå -63 -29 -32 -71 -79
Avvik rødt nivå -89 -55 -58 -97 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm