Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 262 -7 255 253
12/10 kl 01 320 -8 312 314
12/10 kl 02 349 -9 340 348
12/10 kl 03 332 -6 326 336
12/10 kl 04 271 0 271 268
12/10 kl 05 192 -2 190 188
12/10 kl 06 125 -6 119 120
12/10 kl 07 80 -1 79 75
12/10 kl 08 58 1 59 54
12/10 kl 09 59 -3 56 62
12/10 kl 10 93 0 93 91
12/10 kl 11 156 3 159 157
12/10 kl 12 227 0 227 226
12/10 kl 13 293 -4 289 295
12/10 kl 14 336 0 336 340
12/10 kl 15 340 5 345 346
12/10 kl 16 295 0 295 300
12/10 kl 17 223 1 224 230
12/10 kl 18 155 3 158 168
12/10 kl 19 107 0 107 121
12/10 kl 20 81 8 89 91
12/10 kl 21 75 10 85 76
12/10 kl 22 97 12 109 91
12/10 kl 23 147 9 156 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 361 395 392 353 345
Laveste vannstand 86 69 44 35 56
Avvik gult nivå -41 -7 -10 -49 -57
Avvik orange nivå -63 -29 -32 -71 -79
Avvik rødt nivå -89 -55 -58 -97 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm