Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 159 0 159 157
08/10 kl 14 150 -1 149 149
08/10 kl 15 127 0 127 126
08/10 kl 16 96 -1 95 96
08/10 kl 17 66 0 66 65
08/10 kl 18 43 0 43 44
08/10 kl 19 36 -1 35 34
08/10 kl 20 46 0 46 45
08/10 kl 21 70 -1 69 67
08/10 kl 22 103 0 103 102
08/10 kl 23 137 0 137 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 174 174 162 150
Laveste vannstand 35 26 17 12 10
Avvik gult nivå -37 -22 -22 -34 -46
Avvik orange nivå -48 -33 -33 -45 -57
Avvik rødt nivå -56 -41 -41 -53 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm