Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 163 -1 162 163
09/10 kl 01 174 0 174 172
09/10 kl 02 168 0 168 167
09/10 kl 03 146 0 146 142
09/10 kl 04 111 -1 110 109
09/10 kl 05 74 0 74 71
09/10 kl 06 43 1 44 42
09/10 kl 07 25 1 26 24
09/10 kl 08 26 1 27 26
09/10 kl 09 44 2 46 43
09/10 kl 10 75 1 76 74
09/10 kl 11 110 2 112 109
09/10 kl 12 141 1 142 143
09/10 kl 13 161 2 163 161
09/10 kl 14 163 1 164 163
09/10 kl 15 149 1 150 149
09/10 kl 16 120 1 121 121
09/10 kl 17 86 0 86 86
09/10 kl 18 54 1 55 55
09/10 kl 19 35 0 35 36
09/10 kl 20 33 0 33 34
09/10 kl 21 48 -1 47 49
09/10 kl 22 78 -1 77 78
09/10 kl 23 114 -1 113 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 174 174 162 150
Laveste vannstand 35 26 17 12 10
Avvik gult nivå -37 -22 -22 -34 -46
Avvik orange nivå -48 -33 -33 -45 -57
Avvik rødt nivå -56 -41 -41 -53 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm