Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 148 -2 146 148
10/10 kl 01 171 -1 170 172
10/10 kl 02 177 -3 174 177
10/10 kl 03 165 -3 162 164
10/10 kl 04 136 -3 133 134
10/10 kl 05 98 -4 94 96
10/10 kl 06 62 -4 58 58
10/10 kl 07 34 -5 29 31
10/10 kl 08 22 -5 17 17
10/10 kl 09 29 -6 23 25
10/10 kl 10 53 -7 46 47
10/10 kl 11 88 -7 81 82
10/10 kl 12 123 -8 115 117
10/10 kl 13 152 -8 144 146
10/10 kl 14 165 -9 156 159
10/10 kl 15 162 -9 153 154
10/10 kl 16 141 -9 132 133
10/10 kl 17 108 -8 100 100
10/10 kl 18 74 -9 65 63
10/10 kl 19 45 -8 37 36
10/10 kl 20 31 -8 23 21
10/10 kl 21 35 -9 26 27
10/10 kl 22 57 -9 48 48
10/10 kl 23 90 -10 80 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 174 174 162 150
Laveste vannstand 35 26 17 12 10
Avvik gult nivå -37 -22 -22 -34 -46
Avvik orange nivå -48 -33 -33 -45 -57
Avvik rødt nivå -56 -41 -41 -53 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm