Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 126 -9 117 119
11/10 kl 01 157 -10 147 151
11/10 kl 02 173 -11 162 166
11/10 kl 03 173 -11 162 165
11/10 kl 04 155 -13 142 146
11/10 kl 05 123 -14 109 113
11/10 kl 06 85 -14 71 74
11/10 kl 07 51 -15 36 40
11/10 kl 08 30 -13 17 18
11/10 kl 09 26 -14 12 12
11/10 kl 10 40 -13 27 27
11/10 kl 11 68 -13 55 56
11/10 kl 12 103 -14 89 92
11/10 kl 13 135 -13 122 126
11/10 kl 14 158 -14 144 148
11/10 kl 15 165 -15 150 155
11/10 kl 16 154 -14 140 145
11/10 kl 17 129 -16 113 120
11/10 kl 18 95 -15 80 87
11/10 kl 19 63 -16 47 52
11/10 kl 20 41 -16 25 31
11/10 kl 21 33 -17 16 23
11/10 kl 22 44 -18 26 34
11/10 kl 23 69 -18 51 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 159 174 174 162 150
Laveste vannstand 35 26 17 12 10
Avvik gult nivå -37 -22 -22 -34 -46
Avvik orange nivå -48 -33 -33 -45 -57
Avvik rødt nivå -56 -41 -41 -53 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm