Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 84 0 84 83
08/10 kl 14 88 -6 82 88
08/10 kl 15 91 -7 84 86
08/10 kl 16 94 -2 92 86
08/10 kl 17 95 0 95 86
08/10 kl 18 89 -3 86 80
08/10 kl 19 77 -3 74 70
08/10 kl 20 66 1 67 63
08/10 kl 21 61 3 64 59
08/10 kl 22 58 1 59 58
08/10 kl 23 60 3 63 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 111 89 74 94
Laveste vannstand 59 66 45 42 52
Avvik gult nivå -75 -59 -81 -96 -76
Avvik orange nivå -95 -79 -101 -116 -96
Avvik rødt nivå -113 -97 -119 -134 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm