Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 67 7 74 72
09/10 kl 01 76 9 85 85
09/10 kl 02 81 11 92 93
09/10 kl 03 83 15 98 96
09/10 kl 04 87 20 107 103
09/10 kl 05 91 20 111 104
09/10 kl 06 89 18 107 102
09/10 kl 07 80 17 97 92
09/10 kl 08 69 15 84 85
09/10 kl 09 64 12 76 79
09/10 kl 10 61 14 75 75
09/10 kl 11 63 15 78 76
09/10 kl 12 70 15 85 86
09/10 kl 13 80 14 94 98
09/10 kl 14 87 16 103 107
09/10 kl 15 89 14 103 110
09/10 kl 16 90 11 101 114
09/10 kl 17 93 10 103 119
09/10 kl 18 93 10 103 115
09/10 kl 19 85 7 92 102
09/10 kl 20 73 5 78 87
09/10 kl 21 66 7 73 78
09/10 kl 22 62 9 71 76
09/10 kl 23 60 6 66 74

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 111 89 74 94
Laveste vannstand 59 66 45 42 52
Avvik gult nivå -75 -59 -81 -96 -76
Avvik orange nivå -95 -79 -101 -116 -96
Avvik rødt nivå -113 -97 -119 -134 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm