Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 64 4 68 77
10/10 kl 01 72 3 75 87
10/10 kl 02 80 2 82 95
10/10 kl 03 81 -3 78 98
10/10 kl 04 81 -4 77 94
10/10 kl 05 85 -2 83 92
10/10 kl 06 89 0 89 91
10/10 kl 07 85 -2 83 83
10/10 kl 08 75 -1 74 72
10/10 kl 09 66 0 66 66
10/10 kl 10 63 1 64 64
10/10 kl 11 62 -2 60 62
10/10 kl 12 65 -2 63 63
10/10 kl 13 74 -3 71 70
10/10 kl 14 85 -4 81 81
10/10 kl 15 89 -4 85 87
10/10 kl 16 88 -6 82 84
10/10 kl 17 89 -8 81 83
10/10 kl 18 92 -10 82 84
10/10 kl 19 91 -14 77 81
10/10 kl 20 82 -16 66 70
10/10 kl 21 72 -19 53 61
10/10 kl 22 66 -19 47 55
10/10 kl 23 63 -18 45 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 111 89 74 94
Laveste vannstand 59 66 45 42 52
Avvik gult nivå -75 -59 -81 -96 -76
Avvik orange nivå -95 -79 -101 -116 -96
Avvik rødt nivå -113 -97 -119 -134 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm