Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 63 -16 47 44
11/10 kl 01 67 -17 50 46
11/10 kl 02 76 -18 58 54
11/10 kl 03 81 -18 63 62
11/10 kl 04 80 -21 59 62
11/10 kl 05 80 -24 56 61
11/10 kl 06 84 -24 60 65
11/10 kl 07 86 -23 63 66
11/10 kl 08 81 -25 56 61
11/10 kl 09 71 -25 46 52
11/10 kl 10 66 -23 43 45
11/10 kl 11 64 -21 43 41
11/10 kl 12 63 -21 42 38
11/10 kl 13 67 -20 47 42
11/10 kl 14 77 -20 57 54
11/10 kl 15 86 -20 66 66
11/10 kl 16 88 -21 67 72
11/10 kl 17 86 -23 63 73
11/10 kl 18 89 -21 68 77
11/10 kl 19 92 -18 74 80
11/10 kl 20 89 -15 74 74
11/10 kl 21 80 -12 68 63
11/10 kl 22 72 -11 61 55
11/10 kl 23 67 -9 58 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 111 89 74 94
Laveste vannstand 59 66 45 42 52
Avvik gult nivå -75 -59 -81 -96 -76
Avvik orange nivå -95 -79 -101 -116 -96
Avvik rødt nivå -113 -97 -119 -134 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm