Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 13 84 2 86 86
08/10 kl 14 88 -3 85 92
08/10 kl 15 89 -4 85 89
08/10 kl 16 94 0 94 87
08/10 kl 17 97 2 99 90
08/10 kl 18 91 -1 90 84
08/10 kl 19 77 -1 76 72
08/10 kl 20 66 3 69 64
08/10 kl 21 60 5 65 59
08/10 kl 22 56 3 59 59
08/10 kl 23 57 5 62 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 92 78 98
Laveste vannstand 59 68 48 43 53
Avvik gult nivå -74 -59 -81 -95 -75
Avvik orange nivå -98 -83 -105 -119 -99
Avvik rødt nivå -126 -111 -133 -147 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm